Programatory układów scalonych
Oscyloskopy, analizatory stanów
Wyważanie dynamiczne
Wyważanie dynamiczne
Kompilatory C i C++
image carousel

Wyważanie dynamiczne

Wyważarki serii VibroDAQ to profesjonalne zestawy narzędzi do pomiaru drgań i wyważania dynamicznego elementów wirujšcych w łożyskach własnych oraz na specjalizowanych stanowiskach.
Urzšdzenie te majš zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, warsztatach samochodowych, serwisach naprawczych, oraz działach zajmujšcych się utrzymaniem ruchu w różnego rodzaju firmach. Nasze wyważarki znalazły zastosowanie również w jednostkach naukowych oraz uczelniach wyższych, jako systemy bo prowadzenia prac badawczych oraz szkolenia przyszłej kadry inżynierskiej. W urzšdzeniach naszych zostały zaimplementowane specjalne algorytmy do wyważania tarcz szlifierskich, pozwalajšce na wyważanie tarcz œciernych bezpoœrednio na szlifierce.

Wyważarka VibroDAQ portable

VibroDAQ portable to nowoczesna, profesjonalna wyważarka przeznaczona do wyważania dynamicznego dowolnych jedno lub dwupłaszczyznowych elementów wirujšcych oraz pomiaru i analizy drgań maszyn. Nasza wyważarka jest w urzšdzeniem w pełni przenoœnym i przystosowanym do pracy samodzielnej. Pełnš mobilnoœć przyrzšdu zapewnia wbudowany, dotykowy wyœwietlacz LCD, pojemny akumulator oraz pamięć wewnętrzna służšca do gromadzenia danych pomiarowych przez...

Wyważanie dynamiczne

Wyważarka VibroDAQ

Wyważarka VibroDAQ to innowacyjny system pomiarowo-diagnostyczny pozwalajšcy na zaawansowanš wibrodiagnostykę maszyn i urzšdzeń wirujšcych, a także na jedno- i dwupłaszczyznowe wyważanie dynamiczne detali na przystosowanych do tego celu stanowiskach pomiarowych lub w miejscu ich pracy czyli w łożyskach własnych bez potrzeby demontażu wirnika.
Wyważarka VibroDAQ jest przyrzšdem całkowicie cyfrowym przystosowanym do współpracy z komputerami kla...

Wyważanie dynamiczne

VibroDAQ 4

VibroDAQ 4 jest systemem przeznaczonym do wyważania elementów w 1, 2, 3 lub 4 płaszczyznach korekcji. Urzšdzenie to jest system obsługujšcym detale o dowolnych kształtach, wymiarach i masie. Proces wyważania może odbywać zarówno w łożyskach własnych jak również na specjalizowanych stanowiskach pomiarowych. Oprócz funkcji zwišzanych z wyważaniem, VibroDAQ 4 może służyć również do oceny stanu technicznego maszyn (FFT).
...

Wyważanie dynamiczne

Stanowisko do wyważania BS2 30W ST

Uniwersalne stanowisko do wyważania wirników dwupłaszczyznowych rożnego typu. BS2 30W ST jest stanowiskiem o giętkich podporach, pozwalajšcym na oddanie swobodnego ruchu wyważanego wirnika we wszystkich kierunkach. Stanowisko może być wykorzystane do przy produkcji różnego rodzaju detali wymagajšcych dwupłaszczyznowego wyważania, jak również przy remontach wirników, które wymagajš korekcji wyważenia zanim zostanš zamontowane w docelowej maszynie...

Wyważanie dynamiczne

Wiedza

Teoretyczna wiedza inżynierska dotyczšca wyważania dynamicznego elementów wirujšcych.

Akcesoria

Dodatkowe wyposażenie systemów do wyważania i pomiaru drgań.

Wyważarka VibroDAQ LT - produkcja zakończona, przyrzšd niedostępny

VibroDAQ LT to uniwersalna wyważarka elementów wirujšcych. Oprócz jedno i dwupłaszczyznowego wyważania dynamicznego detali o dowolnym kształcie i masie, wyważarka ta pozwala również na pomiar i analizę mierzonych drgań. Urzšdzenie zaprojektowane jest w formie przystawki do komputera. Komunikacja z PC odbywa się poprzez interfejs USB. Oprogramowanie sterujšce posiada funkcje wspomagajšce proces wyważania w zależnoœci od typu wyważanego obiektu. Sy...

Wyważanie dynamiczne

Aktualności

Wyważarka wielopłaszczyznowa VibroDAQ 4

22-01-2019

Z przyjemnoœciš informujemy, że wkrótce wprowadzimy do oferty nowy system pomiarowy VibroDAQ 4 do wyważania dowolnych elementów wirujšcych w 1, 2, 3 lub 4 płaszczy...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

06-08-2019

Zmiana algorytmów układów Flash...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

21-07-2019

Dodano obsługę układu SST39VF801C-70-4C-EKE, poprawiono szybkoœć algorytmów bibkioteki Flash16...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

25-04-2019

Poprawiono algorytmy układów Dallas DS1230Y, DS1644, DS1225AD...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

01-04-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego w opcji Gang Mode...


RK-SYSTEM
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. +48 22 724 30 39, +48 22 755 69 83
fax +48 22 724 30 37
E-mail: rk-system@rk-system.com.pl
Support: support@rk-system.com.pl