Programatory układów scalonych
Oscyloskopy, analizatory stanów
Wyważanie dynamiczne
Wyważanie dynamiczne
Kompilatory C i C++
image carousel

Oscyloskopy, analizatory stanów

Rodzina przyrzšdów pomiarowych z serii DAQ stanowi kompleksowy zestaw narzędzi służšcy do rejestracji sygnałów analowych i cyfrowych. Urzšdzenia te wyposarzonę sš dodatkowo w funkcję 'logger' pozwalajšca na cišgły zapis rejestrowanych sygnałów na dystk twardy komputera. Nasze urzadzenia posiadajš wbudowane analizatory protokołów cyfrowych takich jak: i2c, spi, one wire, can bus i wiele innych. Pozwalajš również na generowanie dowolnie zdefiniowanych sekwencji sygnałów cyfrowych dzięki modułowi 'pattern generator'.

ScopeLogicDAQ

ScopeLogicDAQ jest kompleksowym system pomiarowym służšcym do rejestracji sygnałów analogowych i cyfrowych. Urzšdzenie jest połšczeniem dwukanałowego oscyloskopu cyfrowego z analizatorem stanów logicznych. Urzšdzenie to posiada dodatkowo wbudowany moduł 'pattern generator' służšcy do generowania dowolnych zdefiniowanych przez użytkownika kombinacji wysokiej rozdzielczoœci sygnałów cyfrowych. System posiada również wbudowanš funkcję 'logger', k...

Oscyloskopy, analizatory stanów

ScopeDAQ

ScopeDAQ jest dwukanałowym oscyloskopem cyfrowym o maksymalnej częstotliwoœci próbkowania 200MHz i rozdzielczoœci przetwornika 8 bitów. Przyrzšd ten wyposażony jest ponadto w dodatkowe złšcze 'AUX' pełnišce rolę wejœcia/wyjœcia sygnału wyzwalania, wyjœcia generatora sygnału prostokštnego lub wejœcia zewnętrznego sygnału próbkujšcego. System posiada również wbudowanš funkcję 'logger', która pozwala na bezpoœredni zapis rejestrowanych sy...

Oscyloskopy, analizatory stanów

ScopeDAQ 12

ScopeDAQ 12 to dwukanałowy oscyloskop cyfrowy oparty o przetwornik A/C o rozdzielczoœci 12-bitów. Maksymalna częstotliwoœć próbkowania tego przyrzšdu wynosi 100MHz. Zastosowanie precyzyjnego przetwornika czyni ScopeDAQ 12 idealnym rozwišzaniem w sytuacjach gdy w aplikacji pomiarowej wymagana jest duża rozdzielczoœć pionowa przyrzšdu pomiarowego (np. analiza sygnałów audio). Oscyloskop ScopeDAQ 12 podobnie jak pozostałe przyrzšdy rodziny DAQ, komunik...

Oscyloskopy, analizatory stanów

PenScopeDAQ

Urzšdzenie PenScopeDAQ to jednokanałowy cyfrowy oscyloskop podłšczany do komputera PC poprzez interfejs USB. Przyrzšd ten został tak skonstruowany, aby zapewnić maksymalnš wygodę użytkowania: posiada niewielkich rozmiarów, mieszczšcš się w dłoni obudowę w kształcie długopisu oraz nie wymaga dodatkowego przewodu zasilajšcego. Wszystko to czyni urzšdzenie idealnym do zastosowań serwisowych, pomiarów w terenie. Dzięki wysokiej częstotliwoœci pr...

Oscyloskopy, analizatory stanów

LogicDAQ

LogicDAQ to nowoczesny, szybki, 32 kanałowy analizator stanów logicznych o doskonałych walorach użytkowych. W zależnoœci od przyjętej konfiguracji, częstotliwoœć próbkowania tego analizatora sięga 400MHz, a wbudowana pamięć wewnętrzna może mieć pojemnoœć do 2M póbek na kanał. Oprogramowanie sterujšce dołšczone w zestawie pozwala na praktycznie dowolne definiowanie warunków wyzwalania, oraz posiada szereg funkcji ułatwiajšcych analizę skom...

Oscyloskopy, analizatory stanów

Akcesoria

Dodatkowe wyposażenie systemów pomiarowych, w postaci sond, klipsów pomiarowych i tym podobnych.

Aktualności

Aktualizacja oprogramowania Uprog

06-08-2019

Zmiana algorytmów układów Flash...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

21-07-2019

Dodano obsługę układu SST39VF801C-70-4C-EKE, poprawiono szybkoœć algorytmów bibkioteki Flash16...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

25-04-2019

Poprawiono algorytmy układów Dallas DS1230Y, DS1644, DS1225AD...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

01-04-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego w opcji Gang Mode...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

20-03-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego...


RK-SYSTEM
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. +48 22 724 30 39, +48 22 755 69 83
fax +48 22 724 30 37
E-mail: rk-system@rk-system.com.pl
Support: support@rk-system.com.pl